Gwarantowane 3% na lokacie i perspektywa na więcej!

Cenisz sobie gwarancję stałej i pewnej stopy zwrotu, jaką daje lokata,
a jednocześnie liczysz na większe zyski z inwestycji?

Już nie musisz się zastanawiać, co wybrać!

Skorzystaj z oferty Alior Banku - zainwestuj połowę środków w wysoko oprocentowaną lokatę, a drugą
połowę w wybrany produkt inwestycyjny. Dzięki lokacie otrzymujesz pewny zysk, a dodatkowy
produkt daje Ci szansę na ponadprzeciętny zwrot z inwestycji na rynkach kapitałowych.

Możesz zdecydować, na jaki okres chcesz zainwestować oszczędności,
a także wybrać jeden z 3 produktów inwestycyjnych, który połączysz z lokatą:

Dowiedz się więcej o tych produktach

Skontaktuj się z nami, nasi Bankierzy przedstawią Ci szczegółowo ofertę i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania,
byś mógł wybrać inwestycję, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Szczegółowe zasady opisane zostały w Regulaminie Programu „Lokata z inwestycją”. Inwestycje w fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia na życie z UFK nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie www.aliorbank.pl. Alior Bank S.A. jako oferujący jednostki uczestnictwa lub ubezpieczający nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta należy wyłącznie do Klienta. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Alior Bank, rozważyć ryzyko związane z daną inwestycją, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).